Styrelse

 

 

Ordförande/aktivitetsansvarig
  Thomas Roberg
  E-post: thomas@vildsvinshund.com
  Tfn bostad: 0224-14144
  Mobil: 070-7767860

 

Vice Ordförande
  Mattias Gustolf
  E-post: mattias@vildsvinshund.com
  Tfn bostad: 08-41095810
  Mobil: 0734-080080

 

Sekreterare
  Leif Kumlin
  E-post: leif@vildsvinshund.com
  Tfn bostad: 018-429770
  Mobil: 070-5253932

 

Kassör/Medlemsansvarig
  Benita Weidlertz
  E-post: benita@vildsvinshund.com
  Tfn bostad: 08-58014206
  Mobil: 070-5438092

 

Ledamot
  Carl-Magnus Olofsson
  E-post: calex201@yahoo.se
  Tfn bostad:
  Mobil: 070-598 55 39

 

Ledamot/aktivitetsansvarig
  Niklas Sundén
  E-post: niklas@vildsvinshund.com
  Tfn bostad:
  Mobil:

 

Ledamot/webansvarig
  Pontus Timlöv
  E-post: admin@vildsvinshund.com
  Tfn bostad: 016-146291

  Mobil: 073-5077082

 

Ledamot
   
  E-post:
  Tfn bostad:
  Mobil:

 

Suppleant
  Hans Malmqvist
  E-post: hatte.m@diamantteknik.se
  Tfn bostad: 08-4648525
  Mobil: 070-3230708

 

Suppleant
  Thorbjörn Nyman
  E-post: thorbjorn@vildsvinshund.com
  Tfn bostad: 0224-17396
  Mobil: 070-6573800 eller 073-7657631

 

Valberedning/sammankallande
  Roger Yrsén
  E-post:
  Tfn bostad: 08-50090655
  Mobil:

 

Valberedning
  Kerstin Yrsén
  E-post: kerstin.soderqvist@bredband.net
  Tfn bostad: 08-50090655
  Mobil:

 

Valberedning
  Lennart Petersson
  E-post: nils49@spray.se
  Tfn bostad:
  Mobil:

 

 

 

Klubben för Vildsvinshundar © 2008